sobota , 10 Grudzień 2016

Home

Zapraszamy na nową stronę

www.baranowka.naszabiblioteka.com

 

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury w regionie.

Placówka gromadzi, opracowuje i przechowuje materiały biblioteczne, a także udostępnia zbiory oraz prowadzi działalność kulturalno-oświatą.

Gminna Biblioteka Publiczna została utworzona Uchwałą Nr IX/47/91
Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 5 lutego 1991 roku.

Siedziba Biblioteki Gminnej znajduje się w Baranówce,
w jej skład wchodzą filie w Kocmyrzowie i Goszczy.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie – Luborzycy uczestniczy w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu pozyskała dotację na zakup nowości wydawniczych.

 

Biblioteki w 2015 roku dokonały łącznie zakupu 808 egzemplarzy książek z czego 427 pozycje  z dotacji Ministerstwa Kultury w ramach programu "Zakup Nowości Wydawniczych do bibliotek"

scroll to top