Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy

Działalnosć

Czcionka:

Działalność Biblioteki w dzisiejszej dobie polega nie tylko na wypełnianiu podstawowych zadań i obowiązków, które kształtuje statut i regulamin organizacyjny.

Dla bibliotekarza zawsze priorytetem jest książka i czytelnik.
Jednak z uwagi na ogromny postęp i rozwój cywilizacji Biblioteka przyjmuje wiele innych zadań,
których spełnianie sprawia, że  nie pozostaje w tyle.

 

 

SPRAWOZDANIE

Opisowo-finansowe

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Kocmyrzowie-Luborzycy

 

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy z siedzibą w Baranówce posiada dwie filie w Kocmyrzowie i Goszczy.

             

STATYSTYKA

L.p.

 

Liczba

1

Stan księgozbioru
na dzień 31.12.2018r.

24120

2

Liczba
czytelników

1082

3

Wypożyczenia
na zewnątrz

19919

4

Wypożyczenia
na miejscu

335

5

Korzystających
z usług komputerowych
i Internetu 

444

6

Odwiedziny
w placówkach

7449

 

 

Obowiązkowe sprawozdania do GUS oraz dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej , Powiatowej
i Wojewódzkiej obligowały (Bibliotekę) do sporządzenia analiz i podsumowań za rok poprzedni.

 

    -    W 2018 roku Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej i uczestniczyła
          w Programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

             Udział w tym programie pozwolił  pozyskać dofinansowanie w kwocie

             7810 zł co stanowiło 50 % całości realizacji zadania.

 

Działalność;

 • Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w Forum Bibliotekarzy powiatu krakowskiego.
 • „Tydzień Bibliotek” uczczono spotkaniem Bibliotekarzy z dziećmi w przedszkolu
  w Luborzycy.
 • Organizacja imprezy ogólnokrajowej „Noc Bibliotek”. 
 • Organizowanie zajęć z dziećmi - czytanie, malowanie, gry planszowe
 • Zajęcia edukacyjne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.
 • Promocja książki i czytelnictwa z tytułu obchodów miesiąca bibliotek szkolnych dla uczniów ze szkoły z Maciejowic.
 • Udział w imprezie z okazji światowego Dnia Pluszowego Misia.
 • Biblioteka przy współpracy Koła Gospodyń wiejskich w Kocmyrzowie, była realizatorem projektu „Filmowy Klub Dyskusyjny dla mieszkańców” z ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), za pośrednictwem Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
 • Współpraca z Klubikiem „Poczytaj przy kawie”.

Uczestnictwo w akcji społecznej „Narodowe czytanie”, czytanie fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

 • Udział w akcji Mikołajkowej dla maluchów, dopełnieniem której było czytanie książek związanych z tematem spotkania.
 • Uroczyste spotkania w Bibliotece z okazji Dnia Matki i Świąt Bożego Narodzenia.

 

 • W 2018 r. zakupiono łącznie  947 egz. nowych książek.
 • Zubytkowano 435 zniszczonych książek

 

 • Wykonywanie spraw bieżących (zakup, opracowanie, gromadzenie, wypożyczanie,

 ubytkowanie książek)

 

 

Podsumowanie działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

za 2017 rok.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2017 roku wynosił 23608 woluminów.

        Zarejestrowano 1048 czytelników.
        Odnotowano 18555 wypożyczeń książek na zewnątrz i 408 udostępnień na miejscu.
        Z usług komputerowych i Internetu skorzystało 852 użytkowników.
        Liczba odwiedzin w placówkach bibliotecznych wynosiła 6733 osób.

Obowiązkowe sprawozdania do GUS oraz dla Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, Powiatowej
i Wojewódzkiej obligowały do sporządzenia analiz i podsumowań za rok poprzedni.

 -    W 2017 roku Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej i brała udział
      w Programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

      Uczestnictwo w tym programie pozwoliło  pozyskać dofinansowanie w kwocie 7600 zł.

- W Bibliotece zorganizowano staż w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      W ramach projektu Powiatu Krakowskiego

    „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy

      W powiecie krakowskim (III) – MANIA PRACOWANIA III”                  

Działalność;

 • Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w Forum Bibliotekarzy powiatu krakowskiego.
 • Organizacja imprezy ogólnokrajowej „Noc Bibliotek”.  W ramach imprezy między innymi odbyły się dwa spotkania autorskie  z Panem Andrzejem Śliwą oraz Magdaleną Kozioł. Dzięki uczestnictwu w akcji Biblioteka otrzymała darmową licencję na prelekcje filmu.
 • Organizacja konkursu „ Mali autorzy bajek” dla przedszkolaków z Dojazdowa
 • Współpraca ze Szkołami w Goszycach, Łososkowicach, Maciejowicach i Luborzycy. Wielokrotne spotkania bibliotekarzy z dziećmi i wizyty w szkołach miały za zadanie popularyzację książki i czytelnictwa poprzez czytanie dzieciom, wspólne zabawy i konkursy czytelnicze.
 • W Filii w Goszczy odbyły się spotkania: „Babcie czytają wnukom”,„Tłusty Czwartek” oraz „Tydzień Bibliotek”.
 • Organizacja spotkania „poetycko-muzycznego”. Motywem przewodnim była jesień. Panie recytowały swoje piękne utwory, które specjalnie postarały się przygotować na tę okoliczność. W przerwie pomiędzy kolejnymi wystąpieniami zgromadzoną publiczność bawił świetną muzyką specjalnie zaproszony gość.
 • Pod koniec grudnia w lokalu Biblioteki Publicznej w Baranówce dokonano remontu, który przyczynił się do zmiany jego dotychczasowego wizerunku.
 • W grudniu 2017 rozpoczęto proces konwersji z LIBRY 2000 do Libry NET, co pozwoli na całodobowe korzystanie z Katalogu on-line.
 • Od stycznia 2017 r. zakupiono łącznie  1168 egz. nowych książek.
 • Wykonywanie spraw bieżących (zakup, opracowanie, gromadzenie, wypożyczanie, ubytkowanie książek).

 

 

 

Podsumowanie działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

za 2015 rok.

-   W 2015 roku Biblioteka złożyła wnioski do:

1. Program „Akademia Orange dla Bibliotek”

– program ten umożliwia darmowy dostęp do Internetu o szybkiej przepustowości

 Przyznana dotacja obejmuje okres od stycznia do lipca 2015r.

2.   Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w Forum Bibliotekarzy powiatu krakowskiego

Jednym z punktów programu spotkania była multimedialna prezentacja naszej Gminnej Biblioteki Publicznej.

W październiku Pracownicy Bibliotek uczestniczyli w 19 Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie
Udostępnienie czytelnikom katalogu on-line.

Biblioteka była organizatorem konkursów i imprez:

10 września 2015r. – konkurs dla dzieci do 12 roku życia „Odgadnij hasła”
25 maja 2015 r. – Konkurs dla najmłodszych czytelników „Polecam moją ulubioną książkę”
29 maja 2015 r. – czytanie bajeczek najmłodszym czytelnikom.
Konkurs „Kiermasz” na dzień dziecka
Smok wawelski – konkurs dla dzieci ze szkoły podstawowej.
Konkurs świąteczny „Choinka i święta”
Od 02 listopada do 11 grudnia 2015 r. – świąteczny konkurs „Książka z jedzeniem w tytule”.

Przyjęto w bibliotece dzieci ze szkoły podstawowej w Maciejowicach i zapoznano je z jej działalnością.
Z okazji „Dnia Bibliotek” zorganizowano dla dzieci szkolnych teatrzyk pt. „W domku Baby Jagi”

Wizyta pana wójta w placówkach bibliotecznych.
Wizyta Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Zaopatrzono jedną z placówek w dodatkowe regały.
Praktyka studencka w Bibliotece w Baranówce.
Od stycznia 2015 r. zakupiono łącznie  808  egz. nowych książek.

W tym 427 egzemplarzy z Ministerstwa Kultury,

381 z dotacji z środków organizatora.

Wykonywanie spraw bieżących (zakup, opracowanie, gromadzenie, wypożyczanie,  ubytkowanie książek.)

 

 

Podsumowanie działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

za 2014 rok.

 

W 2014 r. GBP realizowała swoje podstawowe zadania , którymi jest obsługa czytelnika i użytkownika, udostępnianie nagromadzonych zbiorów, zakup nowości czytelniczych i ich opracowanie.( gromadzenie, opracowanie, udostępnianie).

Początek każdego roku wymaga sporządzania statystyk, sprawozdań, raportów oraz ankiet na potrzeby jednostek

Nadrzędnych i GUS.

W minionym roku nastąpił dalszy proces komputeryzacji i informatyzacji. GBP w Baranówce zakończyła etap elektronicznego katalogowania zbiorów I w 2014r.rozpoczęła udostępnianie posiadanych zbiorów drogą elektroniczną.         

Zakupiono komputer i program biblioteczny „Libra”  dla kolejnej placówki Bibliotecznej w Goszczy.

GBP w  Kocmyrzowie-Luborzycy w 2014 roku była organizatorem przedstawienia pt. „W smerfowym lesie”, którego uczestnikami były dzieci klas podstawowych od 1-3 oraz przedszkolaki.

Impreza była uhonorowaniem „Dni Bibliotek” i podziękowaniem dla maluchów za ich zaangażowanie w czytelnictwo.

W 2014 roku odbyły się konkursy dla dzieci w Baranówce i Goszczy, w których młodzi czytelnicy wykazali się umiejętnością słuchania.              

Biblioteka pozyskała pozabudżetowe fundusze na zakup nowości wydawniczych, poprzez uczestnictwo w programie Biblioteki Narodowej.

Udział w programie „Akademia Orange dla Bibliotek”  pozwolił na pokrycie kosztów Internetu, z którego użytkownicy mogą korzystać w bibliotece nieodpłatnie.

Filia w Kocmyrzowie zmieniła wygląd kolejnego pomieszczenia dzięki remontowi   i wyposażeniu w nowe regały.

Biblioteka była organizatorem „Domowego Kursu komputerowego” obsługi komputera i Internetu, w którym brali udział seniorzy.

STATYSTYKA

Zakupiono 847 woluminów  nowych książek, w tym z Dotacji Ministerialnej 244 pozycje.

Zarejestrowano 923 czytelników.

Odnotowano 5547 liczbę odwiedzin.

Zakupiono 847  egzemplarzy książek.

Odnotowano 16610  wypożyczeń.

 

 

Podsumowanie działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

za 2013 roku.

W 2013 r. GBP realizowała swoje podstawowe zadania , którymi jest obsługa

Czytelnika i użytkownika, udostępnianie nagromadzonych zbiorów, zakup

Nowości czytelniczych i ich opracowanie.( gromadzenie, opracowanie, udostępnianie).

Początek każdego roku wymaga sporządzania statystyk, sprawozdań, raportów

oraz ankiet na potrzeby jednostek Nadrzędnych i GUS.

W roku 2013 Biblioteka po raz kolejny skorzystała z oferty Urzędu Pracy

w Słomnikach i zatrudniła na okres 8 m-cy stażystę.

W mijającym roku nastąpił dalszy proces komputeryzacji i informatyzacji.

Filia w Baranówce zakończyła etap elektronicznego katalogowania zbiorów,

Stąd wystąpiła potrzeba poczynienia kolejnego kroku.

Zakup programu bibliotecznego „Libra” do pełnej wersji umożliwi udostępnianie

Posiadanego księgozbioru drogą elektroniczną.

Zakup „Libry” i elektroniczne katalogowanie książek rozpoczęto w kolejnej placówce w Kocmyrzowie.

Dzięki pozyskanej pomocy z Urzędu Pracy, osoba stażysty przyspieszyła wykonanie tego zadania.

Biblioteka była organizatorem 2 konkursów:

I konkurs pt. „ Może kiedyś spełnią się Twoje marzenia”- skierowany dla chętnych Do 13-ego roku życia.

II konkurs pt.”Moja radość- mój smutek” – przeznaczony dla chętnych od lat 14w zwyż.

Regulamin konkursu I-ego obligował do zorganizowania w Bibliotece wystawy prac Jego uczestników.

Finał i uroczyste zakończenie odbyło się 11 listopada.

Sponsorem nagród konkursu „Moja radość-mój smutek” był BSR w Kocmyrzowie.

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w Forum Bibliotekarskim, które odbyło się 11 maja .

Dla pracowników zorganizowane zostało szkolenieBHP i p.poż.

20 listopada odbyło się spotkanie z panem Zbigniewem Kołba autorem książki ”Krioterapia”

Za zgodą uczestników konkursu ”Moja radość-mój smutek” Biblioteka wydała i opublikowała zgromadzone prace

w postaci „mini zbiorku”.

Z dotacji Ministerialnej pozyskano dodatkowe fundusze na zakup nowości Wydawniczych.

 

Dzięki uczestnictwu w Programie Fundacji Orange – Akademia Orange dla Bibliotek, Można w Bibliotece Publicznej bezpłatnie korzystać z Internetu.

Do końca 2013 roku w GBP w Kocmyrzowie-Luborzycy:

zakupiono 766 woluminy nowych książek w tym z Dotacji Ministerialnej 319 pozycji.

Zarejestrowano 876 czytelników.

Zarejestrowano 622 użytkowników.

Odnotowano 5499 liczbę odwiedzin.

Zakupiono 766 egzemplarzy książek.

Odnotowano 17826 wypożyczeń.

 

Działalność do 2013 roku

Założenie telefonów sprawiło, że kontakt z biblioteką jest szybki i łatwy.

Popularyzacja czytelnictwa mobilizuje do organizowania konkursów, które odbywają się przynajmniej raz w roku, Konkursy organizowane są dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Biblioteki są szeroko otwarte na współpracę, ze szkołami z terenu całej Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Zawsze chętnie organizuje się lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Otworem dla wszystkich chętnych stoi "Klub miłośników książek", gdzie można porozmawiać, wymienić swoje opinie i dyskutować na temat dowolnie przeczytanej książki.

Biblioteka bierze udział w różnych programach, gdzie złożenie wniosku zawsze daje nadzieję na uzyskanie dodatkowych funduszy na realizację swoich celów. Już od kilku lat składamy wnioski do MKiDN na zakup nowości czytelniczych.

Dzięki dotacji Ministerialnej, księgozbiór rocznie wzbogacany jest o znaczną liczbę dodatkowych egzemplarzy nowych książek.

W celu zmiany wyposażenia podjęto starania i złożono wniosek do Programu MKiDzN "Infrastruktura bibliotek"

Wzbogacenie w nowe komputery dla placówek, które ich jeszcze nie posiadają,było mobilizacją do wzięcia udziału w Programie Rozwoju Bibliotek.

Komputery i darmowy internet dostępne są dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w GBP Filia w Baranówce. Internet dostępny jest z dwóch łączy: Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego oraz Neostrady [ 10 mb ]. Neostrada zainstalowana została dzięki udziałowi w programie "Akademia Orange dla bibliotek".

Z uwagi na ustawiczne dokształcanie bierze się udział w różnych szkoleniach, dzięki którym dochodzi do wzajemnej wymiany poglądów i doświadczenia zawodowego.

Za udział  w szkoleniach bibliotekarze uzyskują imienne certyfikaty.

Za prawidłową organizację i przepisową działalność GBP Kocmyrzów-Luborzyca uzyskała w 2008 r.dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

Służy pomocą w przygotowywaniu bibliografii do prezentacji prac maturalnych.

Pomaga dotrzeć do potrzebnych informacji przygotowujących do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

GBP w Baranówce

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek   11.00-17.00
Wtorek   11.00-17.00
Środa   11.00-17.00
Czwartek   11.00-17.00
Piątek   11.00-17.00

GBP Filia w Kocmyrzowie

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek   10.00 - 14.00
Wtorek   14.00 - 18.00
Środa   14.00 - 18.00
Czwartek   10.00 - 14.00
Piątek    14.00 - 18.00

GBP Filia w Goszczy

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek   14.30-18.00
Wtorek   10.00-13.30
Środa   14.30-18.00
Czwartek   10.00-13.30
Piątek        14.30-18.00     

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny